امتحان

 

عین حقیقته!!!

قیافه پسر سمت راستیه رو نگاه کنقهقهه

/ 7 نظر / 22 بازدید
من

منم اکثرا آخرای امتحان تازه یادم می افتاد [قهقهه]

غزل (ساحره ی سفید)

همیشه نه ولی سر امتحان علوم همیشه این اتفاق می افته[ناراحت]

Aida

خوب اومدی[ماچ]

گودی چه؟

بر عکس بخون مینویسم اول دقیقه 5 همیشه من و میکنم فکربهشون آخر دقیقه 85 می کنی عادت چیزا این به گلم[گل]

برسام

آقا ماشاالله!این پسر سمت راستیه که هیولا شده از بس نوشته![قهقهه]