/ 9 نظر / 14 بازدید
گودی چه؟

Anlamsız Bu video.[بازنده][خمیازه]

مسی

ترکی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ما فارسی رو به زور صحبت میکنیم چه برسه به ترکی!!!!!!!!!!!!!!!1111[ناراحت][تعجب][تعجب]

مسی

ترکی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ما فارسی رو به زور صحبت میکنیم چه برسه به ترکی!!!!!!!!!!!!!!!1111[ناراحت][تعجب][تعجب]

مسی

زبون ترکی خیلی سخته. من دو تا از هم خوابگاهیام ترکن . میگن ترکی یاد گرفتن خیلی سخته. منم بجز چن تا واژه چیزی زیادی یادنگرفتم. منظورم از جمله" گودی چه "بوش که ترکی انگلیسی ترکیبی بکار بردند!!!!!

گودی چه؟

هه هه کاش داداشم بودی مسی خیلی با حالیا[قهقهه] منم زبون ترکی رو زیاد بلد نیستم ولی با ترکی نوشتن خواستم ببینم در چه حد بلدم[نیشخند] زیاد سعی نکن معنی گودی چه؟رو یاد بگیری چون اگه بفهمی اینقدر به فکرات در موردش میخندی که میترکی[قهقهه]

مسی

مرسی شما لطف دارین.اتفاقا اخلاق شما هم برا من جالبه.....معنی 'گودی چه هم فک کنم بشه " چی گفتین_ منظورتون چیه".....ایشالا بیشتر از نظراتتون بهره ببریم...[لبخند][لبخند][گل][گل]

گودی چه؟

حتما [لبخند]باعث خوشحالیمه.

برسام

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده]

ملیکا

حس مهمان خدا بودن برام یک جورایی غرور برانگیزه نمی دونم شماهم همچین حسی راداری؟ راستی چرابه من سرنمیزنی[عینک][خجالت][چشمک]