اعصاب خورد کن

خوب بهش نگاه کن

 

 

حالت خوبه؟؟؟؟

/ 4 نظر / 58 بازدید
گودی چه؟

مغزم متلاشی شد تو میگی اعصاب خورد کنه.[وحشتناک]

برسام

وقتی دور وبر این صورت رو می بینم چندشم می شه هم اعصابم خورد می شه![اوه]

جودی ابوت

طبق عادت شب تواطاق تاریک به تصویر نگاه کردم اطاق دورسرچرخید برام جالب بود

برسام

قلبم از جا در اومد[اضطراب][وحشتناک] آخه چی بگم؟[وحشتناک]