شرمندم...

سلام دوستای عزیزم. واقعا ببخشید بابت این مدت که نبودم. خیلی شرمندمخجالت

راستش نمی‌دونم چی بگم. چطوره مثل همیشه چرت و پرت بنویسمنیشخند

خب، از مدارس می‌گممژه

تو هفته(البته فقط ایام مدرسه) من 2-3 روز رو خیلی دوست دارمقلب

یک شنبه، چهار شنبه و پنج شنبهدلقک

یک شنبه چون زبان و قرآن و هنر داریم و فقط سه زنگ با خانم اصلیمونیمهورا

چهارشنبه چون فرداش تعطیلهبغل

و پنج شنبه چون تعطیلههورابغلچشمک

امروز هم که یک شنبه بودلبخند

قرآن که خانممون داره امتحان ماهانه می‌گیرهاسترس

زبان هم بیشتر بچه ها مشقاشونو ننوشته بودنناراحت البته من نصفه نوشته بودمنیشخند خانممون بچه هایی که ننوشته بودن رو فرستاد دفترگریه ولی به من گفت بشینم بقیشو بنویسمشیطان

هنر هم که الان دو جلسه‌ی گلدوزی داریمقلب جلسه‌ی قبل ساده و بخیه رو یاد گرفتیم، این جلسه هم دندون موشی و زنجیره‌ایلبخند اما چون زنگ داشت تموم می‌شد و من نصف زنگم به دلیل گشتن دنبال سوزنم رفت، نتونستم زنجیره‌ای رو یاد بگیرم و افتاد واسه جلسه بعدناراحت یعنی یکشنبه‌ی هفته‌ی دیگهگریه

خب، دیگه چی بگمسوال

راستی یه خبر خوبمژهفردا (بیست و چهارم) می‌خوایم بریم اردوقهقهه البته فکر نکنید می‌ریم شهر بازیچشمک می‌برنمون اداره‌ی استاندارد( هفته‌ی استاندارد) نیشخند ولی باید برناممون رو کامل ببریم چون فقط یک ساعتهگریه

راستی گفتم برنامه، باورتون می‌شه ما هنوز برنامه ثابت نداریمتعجب قبل از اینکه مدارس شروع بشه کتاب‌ها و برناممون رو دادن، اما تا همین الان که بیست و سه روز از مدارس می‌گذره برناممون مشخص نشدهعینک امروز هم برنامه فردا رو تو دفتر یادداشتم نوشتم نیشخند یعنی بگم پنج بار تاحالا برناممون رو عوض کردند شاید کم باشهعصبانی

مامانم داره می‌گه چهل و پنج دقیقم تمام شدهوقت تمامصداشو در نیارید اما من الان یک ساعت و سی و دو دقیقه‌ی نشستماسترس فقط هم بنویسیمم رو نوشتممتفکر البته مشق نوشتنی دیگه فقط زبان داریماوه ولی خوندنی زیاد داریمساکت خب، من دیگه باید برممنتظر خیلی ناراحت کنندست، الان باید برم اجتماعی بخونمسبز خانممون گفته باید تا درس شیش بخونیم که می‌پرسههیپنوتیزم بیچاره شدمکلافه من دیگه برمفرشته دوستدار همگیتونمقلب بااااااااااااااااااااااااای باااااااااااااااااااااااااااااااااااایبای بای

/ 5 نظر / 16 بازدید

سلام بر گلپر عزیز کم لطفی میکنی !!!چرت وپت چیه ؟؟؟حرفات چون از دل میاد به دل هم مینشینه اما ... ازت یه خواهش دارم ...در مورد اعتقادت در مورد حجاب وچادر ولیل انتخابش بنویس منتظر مطلبت هستم این هم یه یادگاری برای تو دوست :آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم آموخته ام … که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد آموخته ام که این عشق است که زخمها را تسکین می دهد نه زمان آموخته ام … که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد آموخته ام … که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم آموخته ام … که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم آموخته ام … که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد آموخته ام … که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد

دانش ...جو

سلام بر گلپر عزیز کم لطفی میکنی !!!چرت وپت چیه ؟؟؟حرفات چون از دل میاد به دل هم مینشینه اما ... ازت یه خواهش دارم ...در مورد اعتقادت در مورد حجاب وچادر ولیل انتخابش بنویس منتظر مطلبت هستم این هم یه یادگاری برای تو دوست :آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم آموخته ام … که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد آموخته ام که این عشق است که زخمها را تسکین می دهد نه زمان آموخته ام … که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد آموخته ام … که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم آموخته ام … که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم آموخته ام … که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد آموخته ام … که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد

عاطفه

سلام عزیزم...مبارک قالبت باشه خیلی خوشگله هااااااااا[لبخند]...مدرسه که هیچی دانشگای ما هم هنوز برنامه هاش مشخص نیست..پس غصه نخور[چشمک]اجتماعیتم خوب بخون که 6تا درس چیزی نیس[نیشخند][گل]

برسام

وای آدم با مدرسه بدبخته! نمی ذارن ساعت 11 بخوابیم فقط می گن ساعت 9 بخوابید!ولی پدر و مادرم اجازه می دن ساعت 10 بیدار بمونم ولی ساعت11 نه![گریه][گریه][گریه]

برسام

به قول دوپونت و دوپونط که شعارشون اینه:صداشو در نیار! ولی صدای مردم در میاد[قهقهه][قهقهه]